Категорија: Надворешни филтри

JZ Minjiang

Надворешни филтер пумпа – вклучено само сунгер и филц JZ-1600 – за аквариум од 120 до 200 литри и обрт 1100 литри на час – Цена 4990 ден JZ-1800 – за аквариум од 180 до 250 литри и обрт 1300 литри на час – Цена 5350 ден JZ-2000 – за аквариум од 200 до 300…
Прочитај повеќе

EF-600

Надворешен филтер за аквариум од 75 до 100 литри вода, со филтер материјал: сунгер, филц, јаглен и керамика. Цена 5500 ден
Прочитај повеќе

Sera PrefiX Filter

Надворешен филтер без пумпа кој има волумен од 1,6 литри. Има две комори во кои можат да се стават различни филтер материјали. Може да се поврзе со пумпа или надворешен филтер, или пак да се поврзат неколку PrefiX филтри во низа. Цена – 2210 ден
Прочитај повеќе

Sera fil Bioactive

Надворешни филтер пумпи – вклучен со sera siporax Professional и sera filter biostart. За аквариум до 130 литри вода – 2 корпи за филтер материјал и обрт од 300 литри на час. Цена – 6420 ден Sera fil Bioactive 250 – за аквариум до 250 литри вода – 2 корпи за филтер материјал и обрт…
Прочитај повеќе