Категорија: Внатрешни филтри

MAGI

Внатрешна филтер пумпа MAGI-200 – за аквариум до 20 – 40 литри вода – обрт 208 литри на час. Цена  - 570 ден MAGI-380 – за аквариум до 40 – 80 литри вода – обрт 380 литри на час. Цена  - 730 ден
Прочитај повеќе

Mini Filter

Внатрешен филтер за аквариум до 20 литри вода.Од филтер материјал има сунгер. Цена 490 ден
Прочитај повеќе

ЅР филтри

Внатрешни филтер пумпи кои во составот на филтер материл имаат сунгер и биаболи. ЅР – 1100L – за аквариум од 60 до 100 литри вода – обрт 500 литри на час. Цена 790 ден ЅР – 1200L – за аквариум од 100 до 180 литри вода – обрт 700 литри на час. Цена 910 ден…
Прочитај повеќе