Категорија: Внатрешни филтри

HF серија

Hang on филтер кој се закачува од надворешна страна на аквариумот. HF-2001 - 340 l/h - цена 770 ден HF-2002 - 570 l/h - цена 890 ден
Прочитај повеќе

MAGI

Внатрешна филтер пумпа MAGI-200 – за аквариум до 20 – 40 литри вода – обрт 208 литри на час. Цена  - 570 ден MAGI-380 – за аквариум до 40 – 80 литри вода – обрт 380 литри на час. Цена  - 730 ден
Прочитај повеќе

Mini Filter

Внатрешен филтер за аквариум до 20 литри вода.Од филтер материјал има сунгер. Цена 490 ден
Прочитај повеќе