Sera fil Bioactive

Надворешни филтер пумпи – вклучен со sera siporax Professional и sera filter biostart.

За аквариум до 130 литри вода – 2 корпи за филтер материјал и обрт од 300 литри на час.

Цена – 6420 ден

Sera fil Bioactive 250 – за аквариум до 250 литри вода – 2 корпи за филтер материјал и обрт од 750 литри на час.

Цена – 8890 ден

No Comments Yet.

Leave a comment