Категорија: Попусти

Поден филтер

Достапен е во различни големини. - RS-12Р – цена 390 ден – 50% попуст * 195 ден - RS-16Р – цена 460 ден – 50% попуст * 230 ден - RS-20Р – цена 540 ден – 50% попуст * 270 ден - RS-24Р – цена 640 ден – 50% попуст * 320 ден - RS-28Р…
Прочитај повеќе

CF-250

Порозна керамика за населување на позитивна бактерија. Цена 550 ден – попуст 30% * 385 ден
Прочитај повеќе