Поден филтер

Достапен е во различни големини.

- RS-12Р – цена 390 ден – 50% попуст * 195 ден

- RS-16Р – цена 460 ден – 50% попуст * 230 ден

- RS-20Р – цена 540 ден – 50% попуст * 270 ден

- RS-24Р – цена 640 ден – 50% попуст * 320 ден

- RS-28Р – цена 750 ден – 50% попуст * 375 ден

- RS-32Р – цена 860 ден – 50% попуст * 430 ден

No Comments Yet.

Leave a comment