Nitrite minus

Во периодот на формирање на аквариумот, после третман или чистење на филтерот постои можност за зголемување на нивото на нитрити, поради малото количество на позитивна бактерија. Дури и нивото од 1,0 мл/л може да е штетно. Само со една доза на нитрит минус се намалува нивото на нитрити за 1,5 мг/л. Нитрит минус воопшто не е штетно за рибите, безрбетниците и растенијата и може да се дозира до 5 дози.

NO3                        дијагноза                                     мерка

0,0 мг/л                 супер

0 - 0,5 мг/л          треба да се преземе мерка     доза од сера бионитривек

0,5 мг/л                сомнително                                доколку е потребно 1 доза нитрит минус

1,0 мг/л                штетно                                        1 доза на нитрит минус

2,0 мг/л               опасно                                         2 дози на нитрит минус

5,0 мг/л               токсично                                     нитрит минус до 4 дози

Пакување:

  • 50мл за 200 литри аквариум - цена 150 ден
  • 100мл за 400 литри аквариум - цена 280 ден

No Comments Yet.

Leave a comment