GT Series

Аквариум без кабинет. Во цената е вклучено аквариум со пластичен капак, LED  осветлување, филтер на задната страна на аквариумот со филтер материјал. Аквариумот може да биде слатководен или морски.

ШИФРА ДИМЕНЗИИ БОЈА ЦЕНА Vol.
GT50 42x39x38 црн 10600 50
GT100 51x44x53 црн 16170 100

No Comments Yet.

Leave a comment