Поводник со околувратник во розева и црна боја.

DC100/2 – големина околувратник 12х280мм / поводник 12х1100 мм . Цена 1450 ден

DC101/2 -– големина околувратник 12х280мм / поводник 12х1100 мм . Цена 1450 ден

No Comments Yet.

Leave a comment