Пластично/ росфајни порции во повеќе бои.

C056/A – Големина 10 см – 150 мл. Цена 200 ден

C056/B – Големина 12 см – 250 мл. Цена 210 ден

C056/C – Големина 14 см – 450 мл. Цена 240 ден

C056/D – Големина 17см – 750 мл. Цена 350 ден

No Comments Yet.

Leave a comment